Brbljanje

Brbljanje je umetnost korišćenja zvukova i “reči” koje ne postoje. Dvoje ili više dece treba da razgovaraju na izmišljenom jeziku. Moraju da se ponašaju kao da njihov razgovor ima smisao.

Možete im zadati da odglume određene emocije na ovaj način. Nekoj deci će ovaj zadatak biti lak, dok će se drugi baš pomučiti. Posavetujte ih da počnu sa korišćenjem kraćih reci: ma, da, je, ka, re, bu, li… biće im sve lakše vremenom.

Dramske vežbe, Improvizacija

Leave a Reply

Comment
Name*
Mail*
Website*