Minsko polje

U prostoru postavite nasumične prepreke, kao što su prevrnute stolice, knjige, torbe, kartonske kutije… Jednom od igrača vežite oči i recite mu da stane u jedan kraj prostorije. Drugi igrač je zadužen da ga „vodi“ kroz prepreke, ali samo rečima.

Nije dozvoljeno ometanje, sklanjanje ili dodavanje novih prepreka, kao ni fizički dodir učesnika. Jednostavnim rečima saigrači treba da dovedu jedan drugog sa kraja na kraj prostorije. Mogu da govore levo, desno, napred, nazad, tri koraka u stranu i sl. Kada dete kojem su vezane oči stigne do svog para, uloge se menjaju.

Možete organizovati i takmičenje, ko će brže stići, ko će jasnije i sa što manje reči objasniti saigraču kuda da se kreće itd.

Dramske vežbe, Propriocepcija

Leave a Reply

Comment
Name*
Mail*
Website*