Emocije

Započnite scenu sa dve uloge. Na primer:

Kupac ulazi u prodavnicu da vrati proizvod kojim nije zadovoljan.

 

Pustite decu da odglume kako osećaju da treba.

Zatim, tražite da ponove scenu uz korekciju emocija. Recimo – kupac je ljut, prodavac zbunjen; kupac je uplašen, prodavac neljubazan; kupac ne govori istinu, prodavac se trudi da ga razume. Mogu da imaju različite emocije, ili oba deteta istu.

Navedite ostalu decu iz grupe da daju predloge emocija za svakog glumca pojedinačno. Zadajte im emocije tajno (da grupa ne čuje), tako da pokušaju na kraju da pogode koja emocija je bila u pitanju.

Primeri emocija:

 • uplašen
 • dosađuje se
 • uzbuđen
 • tužan
 • nervozan
 • nasmejan

Primeri situacija:

 • Doktor pregleda pacijenta
 • Nastavnik ispituje učenika
 • Voditelj intervjuiše slavnu ličnost
 • Mehaničar popravlja auto mušteriji
 • Detektiv ispituje osumnjičenog
Dramske vežbe, Improvizacija

Leave a Reply

Comment
Name*
Mail*
Website*