Kreativno pisanje

Kreativnost je urođena osobina, ali način na koji se ona ispoljava je umeće, a svako umeće se uči i usavršava vežbom. Kao i svaki talenat i pisanje se može razvijati i usavršavati. Na ovoj radionici ćete steći praktična znanja kroz vežbanje pisanja priča, pesama, bajki, dijaloga… Tako ćete razvijati svoj talenat i učiti kako da svoje ideje pretočite u dobru priču.

Pored urođenog talenta i mnogo čitanja, potrebno je i saznati određene tajne uspešnog kreativnog izražavanja i pisanja. Deca ne mogu naučiti kreativno pisanje u samo jednom razredu škole ili za mesec dana pohađanja radionica. Ovaj proces učenja kreativnog izražavanja putem pisane reči uključuje niz planiranih aktivnosti koji postepeno vode ka samostalnom pisanju.