Improvizacija

Improvizacija je činjenje (ili: rađenje) bez pripreme; držanje govora, pisanje pesme, recitovanje, glumljenje, pevanje itd. bez pripremanja.

Iako na dramskim radionicama deca uče da glume po unapred pripremljenom tekstu, improvizacija je ponekad potrebna, pa čak i neophodna. Može da im se dogodi da zaborave šta u kom trenutku treba da kažu, te ako umeju dobro da improvizuju, publika to neće ni primetiti. Ili ako neko od glumaca nije trenutno tu, treba promeniti datu scenu. I sa tehničke strane može nešto da zakaže, i oni moraju biti spremni da improvizuju iako nisu tako vežbali na probama.

Za improvizaciju je bitno vežbati emocije, pokrete i situacione uloge.